Персонал Біз Персонал Про Персонал ВНЗ Статті Завантажити Прайс Підтримка Контакти
 
     

Нові можливості програми «Персонал v v4.50.6»

1.1 Концепція розвитку.

Розвиток програми "Персонал" здійснювався в наступних напрямках:

Вдосконалення механізму обліку стажу.

Оптимізовано облік стажу співробітника. В версії 4.50.6 програми "Персонал" реалізовано механізм обліку будь-якого стажу, незалежно від складності.

Вдосконалення обліку пільгових категорій громадян.

Оптимізовано механізм обліку пільгових категорій громадян. Механізм дозволяє самостійно налаштувати систему пільг будь-якої складності.

Виправлення помилок, та оптимізація існуючого програмного коду.

Цей процес є постійним. Завдяки зворотному зв'язку, який існує з нашими клієнтами, ми намагаємось вчасно реагувати на Ваші зауваження та пропозиції.

1.2 Зміни у Моделі.

1.2.1 Зміни в "Довіднику характеристик".

У версії 4.50.6 програми "Персонал" додані наступні довідники:

  • "Вид стажу", що використовується для розрахунку стажу співробітника.
  • "Вид пільги", що використовується для розрахунку пенсійного віку для пільгових категорій населення.

1.2.2 Розширено опис об'єкту "Людина".

У версії 4.50.6 програми "Персонал" до картки людини внесено наступні зміни.

  • додано закладку "стаж", в яку вноситься інформація про стаж співробітника;
  • внесені зміни в закладку "робота". Зміни стосуються параметрів, що відповідають за розрахунок стажу;
  • внесені зміни в закладку "особисті дані". Додано параметр "соціальні пільги", що відповідає за облік пільгових категорій громадян.

Закладка "стаж".

Закладка являє собою перелік періодів для розрахунку різних видів стажу співробітника. Приклад закладки "стаж" наведено на малюнку 1.

Приклад закладки «стаж».

Малюнок 1. Приклад закладки «стаж».

Закладка "стаж" Закладка містить інформацію про стаж співробітника.
Облік стажу Складний параметр.
      Вид стажу Тип даних - структура. Вибір з довідника характеристик.
      Дата початку Тип даних - дата.
      Дата закінчення Тип даних - дата.
      Примітка Тип даних - текст.

 

Зміни в закладці "робота".

Додано параметр "розрахунок стажу", що надає можливість автоматичного розрахунку загального стажу співробітника для кожного з видів стажу. Під час розрахунку використовуються дані з закладки "стаж".

Приклад закладки "робота" наведено на малюнку 2.

Приклад закладки «робота».

Малюнок 2. Приклад закладки «робота».

  Зміни в описі полів закладки.
Розрахунок стажу Складний параметр, який розраховується автоматично.
      Дата розрахунку стажу Тип даних - дата. (Поточна дата)
      Вид стажу Тип даних - структура. Вибір з довідника характеристик.
      Загальний стаж Тип даних - термін.

 

Зміни в закладці "особисті дані".

Розширено параметр "соціальні пільги". Параметр описує приналежність співробітника до пільгових категорій населення.

Приклад закладки наведено на малюнку 3.

Приклад закладки «особисті дані».

Малюнок 3. Приклад закладки «особисті дані».

  Зміни в описі полів закладки.
Соціальні пільги Складний параметр.
      пільга Тип даних - структура. Вибір з довідника характеристик.
      період дії Тип даних - період.
      назва документу Тип даних - структура. Вибір з довідника характеристик.
      дата видачі документу Тип даних - дата.
      примітка Тип даних - текст

 

1.3 Облік стажу співробітника.

1.3.1 Види стажу.

Для опису видів стажу використовується спеціальний довідник характеристик "Види стажу" (малюнок 4). Такий підхід дозволяє ввести стільки видів стажу, скільки потрібно користувачу, без жодних обмежень. Робота з довідником ведеться по загальним правилам.

Довідник характеристик «вид стажу».

Малюнок 4. Довідник характеристик "вид стажу".

1.3.2 Внесення стажу співробітника.

Стаж співробітника заноситься у спеціально створену закладку "стаж". Закладка являє собою перелік параметрів "облік стажу", в кожному з яких користувач описує один з періодів одного з видів стажу. Приклад заповненої закладки "стаж" наведено на малюнку 5.

Приклад заповненої закладки «стаж»

Малюнок 5. Приклад заповнення закладки "стаж".

1.3.3 Перегляд загального терміну стажу.

Оскільки загальний стаж кожного з видів стажу може складатися з декількох періодів, в програмі реалізований розрахунок загального стажу. Загальний стаж кожного з видів стажу переглядається у закладці "Робота". Для кожного з видів стажу автоматично розраховується загальний стаж, що виводиться у відповідний параметр "розрахунок стажу".

1.4 Облік пільгових категорій громадян.

1.4.1 Пільгові категорії громадян.

Для опису пільгових категорій громадян використовується спеціальний довідник характеристик "вид пільги" (малюнок 6). Такий підхід дозволяє створити власну структуру пільгових категорій без жодних обмежень. Робота з довідником ведеться по загальним правилам.

Довідник характеристик «вид пільги».

Малюнок 6. Довідник характеристик "вид пільги".

1.4.2 Внесення інформації про пільги співробітника.

Інформація про соціальні пільги співробітника вноситься у параметр "соціальні пільги" (малюнок 7), що знаходиться у закладці "Особисті дані". В параметрі вказується вид пільги, період її дії та інформація про документ, яким надана пільга. Параметрів "соціальні пільги" може бути декілька. Кожний з них повинен містити інформацію про пільгу, надану одним окремим документом.

Приклад внесення інформації про пільги співробітника

Малюнок 7. Приклад внесення інформації про пільги співробітника.

1.4.3 Запит "Соціальні пільги".

Оновлення програми містить базовий запит "Соціальні пільги". За допомогою запиту користувач має можливість вивести перелік співробітників, що належать до пільгових категорій громадян. Перед формуванням запиту можливо внести зміни під умови, які потрібні користувачу у даний момент. Базовий запит знаходиться у категорії "По співробітникам -> Призначення".

1.4.4 Звіт "Список штатних працівників, що мають пільги".

Для формування звіту потрібно виконати операцію:

Звіти --> Списки співробітників --> Звіт соціальні пільги (малюнок 8).

Формування звіту «Соціальні пільги»

Малюнок 8. Формування звіту «Соціальні пільги»

Перед формуванням звіту користувач вказує дату, на яку формується звіт, вид пільги та обирає режим відображення всіх пільг, або тільки діючих (малюнок 9).

Встановлення параметрів звіту «Соціальні пільги»

Малюнок 9. Встановлення параметрів звіту «Соціальні пільги».

Після внесення параметрів формування звіту потрібно натиснути кнопку "Друк".

 

 

Завантажити оновлення програми «Персонал» 1 495 749 download file person_sp_4_50_6.exe
Завантажити інструкцію по встановленню програми оновлення 232 960 download file Service_Pack 4_50_6.doc