Персонал Біз Персонал Про Персонал ЗВО Статті Завантажити Прайс Підтримка Контакти
 
     

Ф У Н К Ц І І

Кадрова програма «Персонал» має потужну функціональність, яка охоплює всі аспекти діяльності кадрових служб і, головне, яка розвивається відповідно до нових потреб користувачів. Поточна версія системи забезпечує виконання великої кількості різноманітних функцій, головними з яких є:

Кадрові функції програми «Персонал»:


 • Ведення особистих карток (досьє) співробітника, у яких утримується вся інформація про співробітника, розподілена по розділах. Структура картки настроюється по розсуду користувача.
 • Ведення історії призначень, переміщень, відпусток, відряджень і лікарняних аркушів співробітників.
 • Зберігання фотографічних зображень співробітників в електронній картці П-2.
 • Зберігання інформації про звільнених співробітників і ліквідовані підрозділи необмежено довго.
 • Ведення інформації про підрозділи, створення структури підрозділів необмеженої вкладеності.
 • Ведення штатного розкладу підрозділу з підтримкою сумісників і суміщення зі зберіганням історії ШР. Можливість групування штатних позицій, можливість ведення двох ШР, побудова звітів про рух персоналу та інше.
 • Автоматичний розрахунок необхідних параметрів у картках співробітника й підрозділу (вік, всі види стажу, поточне місце роботи, чисельність підрозділу та інше).
 • Формування прогнозів по співробітниках: оформлення пенсії (у тому числі й пільгової), зняття з військового обліку за віком, досягнення певного віку та інше.
 • Планування росту кар'єри й підтримка кандидатур
 • Оформлення, зберігання та друк кадрових документів у формі, прийнятої на підприємстві, а також відповідно до уніфікованих форм друк первинної облікової документації по обліку кадрів відповідно до нормативних актів про ведення кадрової документації на підприємстві.
 • За допомогою наказів проводяться наступні кадрові операції: для співробітників - прийом на роботу, переміщення, звільнення, зміна ПІБ, відрядження, надання відпустки й нарахування оплати праці; для підрозділів - створення, перепідпорядкування й ліквідація.
 • Проведення інших кадрових операцій, які не відображаються у наказах.
 • Друк документів відповідно до нормативів (П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7, П8, П9, П10, TD) і в довільній формі. Можливість коректування документа перед друком.
 • Формування звітів, у тому числі й складних, на підставі інформації про співробітника з Особової картки П-2 з урахуванням всіх змін на поточну дату, а також на будь-яку дату, задану користувачем.
 • Формування звітів по підрозділах на підставі інформації про підрозділи, з урахуванням всіх змін на поточну дату, а також на будь-яку дату, задану користувачем.
 • Формування звітів на підставі інформації, яка зберігається у документах, як у поточних, так і в архівних. Всі звіти формуються у вигляді таблиць, з можливістю наступного редагування та друку. Можливість експорту в Excel.
 • Побудова діаграм, що візуально відображають різні статистичні показники (розподіл співробітників за віком і підрозділами, прийом і звільнення співробітників по роках та інше.)
 • Автоматичний друк довідок з місця роботи для працюючих і звільнених співробітників.
 • Створення архівних копій даних.
 • Ведення довідників системи з можливістю створення нових груп, створення значень, що належать одночасно декільком групам, перенос значень між групами, 2-х рівневе вилучення значень, що забезпечує логічну цілісність даних.

"Унікальні" функції програми «Персонал»:


 • Можливість включати в наказ будь-які кадрові формулювання й в будь-якій кількості. Тобто, в одному кадровому наказі одночасно можуть перебувати різнопланові кадрові операції. Наприклад: "прийом нового співробітника", "створення нового підрозділу", "надання відпустки", "зміна прізвища" та інші. При реєстрації такого документу відбудеться автоматичне рознесення інформації із всіх необхідних описів. (тільки для системи «Персонал Про»)
 • Інтелектуальний друк наказу з автоматичною генерацією відповідних текстових формулювань
 • Можливість побудови довільних описів для будь-якого об'єкту. Тобто, будь-який об'єкт (наприклад "співробітник") може містити тільки властивий йому опис.
 • Унікальний інтерфейс відображення - електронна картка з можливістю відображення довільних описів і редагування інформації за місцем. Довільне додавання й видалення закладок у картці.
 • Віддалене розширення функціональності - можливість "замовляти" нові параметри, закладки, звіти, документи та інше. Складність і структура елементів, що додаються, не обмежена.
 • Унікальний механізм запитів дозволяє самому користувачу отримати будь-яку інформацію, наявну в системі. При цьому користувачу не важливо, як і де ця інформація зберігається у системі, весь запит він формулює тільки в термінах своєї задачі.
 • Можливість використання узагальнення, як при побудові запитів, так і при описі, що дозволяє оперувати класами сутностей, тобто не потрібно перерахування всіх елементів, які входять у клас. Наприклад, для розрахунку стажу необхідно виділяти категорію співробітників, що працюють на шкідливих посадах. Система забезпечує можливість користувачу оперувати поняттям "шкідлива посада", при цьому забезпечується можливість віднесення до шкідливої посади будь-якої існуючої посади за допомогою механізму "пересічних папок".
 • Можливість швидкої адаптації системи для рішення не тільки кадрових завдань