Персонал Біз Персонал Про Персонал ЗВО Статті Завантажити Прайс Підтримка Контакти
 
     

П Е Р С О Н А Л

Це професійна програма для відділу кадрів, призначена для автоматизації кадрового діловодства й підтримки процесу керування персоналом на підприємствах середнього й великого масштабу, де здійснюється повноцінне керування кадрами. Програма забезпечує інтеграцію всіх кадрових завдань у єдиному інформаційному просторі, і дозволяє істотно збільшити ефективність роботи співробітників кадрової служби
Унікальні можливості системи по поданню й обробці інформації дозволяють використовувати її у всіляких областях з урахуванням специфіки кадрових завдань. Наявність спеціалізованих механізмів для підтримки роботи з великою кількістю співробітників істотно спрощують роботу відділів кадрів на великих підприємствах


До системи керування кадрами «Персонал Про» реалізований WEB-Интерфейс, що забезпечує доступ до інформації про співробітників і підрозділи з будь-якого комп'ютера за допомогою WEB-браузера.

Персонал - ЗВО

Свойства


1
Система «Персонал Про» є професійною кадровою програмою у якій реалізовано більше 60 різних операцій, близько 100 друкованих форм і більше 70 типових запитів.

2
Генерація всіх наказів і звітів в Mіcrosoft Word і Excel з можливістю редагування перед друком. Автоматичне формування діаграм, що наочно відображають різні статистичні показники.

3
Навігаційна панель містить закладки, що забезпечують зручний і швидкий доступ до різних об'єктів системи. Перелік і вміст закладок може бути настроєний користувачем самостійно.

4
Багатовіконний інтерфейс, який забезпечує одночасну роботу з декількома картками об'єктів. Між всіма картками об'єктів можна здійснювати контекстні переходи на об'єкти, що згадуються.

5
Адаптивний інтерфейс для відображення й редагування електронних карток об'єктів. Вся інформація розташовується у вигляді параметричного дерева, що забезпечує зручну й структуровану роботу з даними. Редагування даних здійснюється безпосередньо в самій картці.

6
Унікальний механізм запитів дозволяє самому користувачеві отримувати будь-яку інформацію, наявну в системі. Результат запиту може бути роздрукований у вигляді звіту або експортований в Excel.

За останнє десятиріччя складність завдання керування кадрами у великих, а особливо багатопрофільних підприємствах і організаціях значно зросла. У першу чергу це пов'язано з тим, що кадри є найважливішим ресурсом для забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємства. Ефективність керування персоналом забезпечує ефективність діяльності самого підприємства й тому якісне керування персоналом є важливою конкурентною перевагою.

Керування персоналом на середніх і великих підприємствах пов'язано з необхідністю оперативної підготовки різноманітних звітів, які створюються для внутрішнього використання, так і направляються в податкові, пенсійні та інші органи. При всьому цьому, керування кадрами повинно забезпечувати дотримання КЗпП й підтримувати значний по обсягу документообіг, пов'язаний з великою кількістю наказів, які повинні готовити кадрові служби. Ефективне керування персоналом неможливо без обліку специфіки діяльності підприємства, що висуває високі вимоги до повноти і якості настроювання програми керування персоналом під різну специфіку підприємства

Багаторічний досвід роботи нашого колективу з різними великими підприємствами дозволив створити й відшліфувати кадрову програму, яка забезпечує якісне рішення різноманітних кадрових завдань, що стоять перед кадровими службами

Переваги програми:

  • Наявність єдиного інформаційного середовища, яке забезпечує рішення різних кадрових завдань за рахунок унікальної можливості розвитку системи в процесі її експлуатації. Можливість гнучкого настроювання на різну специфіку підприємства та висунутим вимогам.
  • У системі реалізовані всі необхідні кадрові функції, які забезпечують повноцінне ведення кадрового обліку на підприємстві. Реалізовано функції по роботі зі штанним розкладом, які дозволяють гнучко настроювати штатний розклад з можливістю одночасного ведення двох штатних розкладів. Крім основних функцій реалізована велика кількість допоміжних функцій, що полегшують щоденну роботу фахівця відділу кадрів.
  • Простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що реалізує концепцію "електронної картки" і дозволяющий одночасно працювати з декількома картками в системі. Структура й принципи роботи з "електронною карткою" є нашим "ноу-хау", що дозволяє системі автоматично підлаштовувати спосіб відображення інформації залежно від змісту картки.
  • Наявність кадрового документообігу, який забезпечує повний цикл обробки документів з автоматичним рознесенням інформації при його реєстрації. Особливістю системи є можливість використання різних кадрових формулювань в одному наказі, причому система забезпечує автоматичне формування документів в Mіcrosoft Word як у регламентованому виді, так і за формою самого підприємства.
  • Наявність великої кількості готових звітів, створених для Mіcrosoft Word і Mіcrosoft Excel. У системі реалізовані різні статистичні звіти з побудовою відповідних діаграм.
  • Для пошуку й аналізу інформації в системі реалізований потужний механізм запитів, що дозволяє самостійно отримати будь-яку інформацію із системи за будь-який період часу. Наявність великої кількості готових запитів і можливість збереження власних запитів дозволяють використовувати систему як центр зберігання й обробки інформації зі співробітників для всього підприємства, а можливість експорту відібраних даних дозволяє просто інтегрувати систему із уже існуючими.

Список функцій програми